Grupos y redes de investigación
Proyectos

JUSTISIGNS 2 - Empowering Victims of Gender-Based Violence through VET for Multiagency Actors
Financimento: Comisión Europea - Erasmus+
Duración: 2019-2022, 30 meses
ID: 2019-1-IE01-KA202-051558
Investigador principal: Haaris Sheikh (Interesource Group -Irland- Limited)
Tipo de participación: Investigador

PREMEDIA - Interpretación patrimonial de sitios con pintura rupestre esquemática (PRE) da comarca de Monterrei
Financiamento: Deputación Provincial de Ourense (INOU)
Duración: 2020, 9 meses
ID: INOU-20-01
Investigadora principal: Beatriz P. Comendador Rey (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA PARA A COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO (MELINCO)

Financia: Xunta de Galicia
Duración: 2019-2020, 24 meses
ID: PR 815A 2019/6
Investigadora principal: Maribel del Pozo Triviño (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

A POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL NA VILAS TERMAIS DA PROVINCIA. AMPLIANDO AS POSIBILIDADES DAS TERMAS ABERTAS
Financiamento: Deputación Provincial de Ourense (INOU)
Duración: 2018, 9 meses
ID: INOU-18-01
Investigador principal: David Casado Neira (Universidade de Vigo)

PERFIL DE USUARIOS, USOS E VALORACIÓN DAS TERMAS NA PROVINCIA DE OURENSE
Financiamento: Deputación Provincial de Ourense (INOU)
Duración: 2017, 9 meses
ID: INOU-17-01
Investigadora principal: Fátima Braña Rey (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

DESAPARICIÓNS. ESTUDO EN PERSPECTIVA TRANSNACIONAL DUNHA CATEGORÍA PARA XESTIONAR, HABITAR E ANALIZAR A CATÁSTROFE SOCIAL E MÁIS A PÉRDA
Financiamento: Ministerio de Economía y Competitividad-Proyectos Excelencia
Duración: de 2016 a 2020, 48 meses
ID: CSO2015-66318-P
Investigador principal: Gabriel Gatti (Universidad del País Vasco)
Tipo de participación: Investigador

PROSTITUCIÓN E MEDIOS DE COMUNICACIÓN: CONSTRUCIÓN DA REALIDADE E RECEPCIÓN DOS CONTIDOS MEDIÁTICOS (PROMEDIAR)
Financiamento: Instituto da Muller
Duración: de 2012 a 2015, 36 meses
Investigador principal: Luís Álvarez Pousa (Universidade de Santiago de Compostela)
Tipo de participación: Investigador

SPEAK OUT FOR SUPPORT (SOS-VICS)
Financiamento: Comisión Europea | European Comission
Duración: de 2012 a 2014, 24 meses
ID: JUST/2011/JPEN/2912
Investigadora principal: Maribel del Pozo Triviño (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

MUNDO(S) DE VÍTIMAS. DISPOSITIVOS E PROCESOS DE CONSTRUCIÓN DA IDENTIDADE DA ‘VÍTIMA’ NA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Financiamento: Ministerio de Ciencia e Innovación
Duración: de 2011 a 2014, 36 meses
ID: CSO 2011-22451
Investigador principal: Gabriel Gatti (Universidade do País Basco)
Tipo de participación: Investigador

CONSUMO DE PROSTITUCIÓN NA PROVINCIA DE OURENSE
Financiamento: Deputación Provincial de Ourense (INOU)
Duración: 2011, 9 meses
ID: INOU-11A-08
Investigadora principal: Águeda Gómez Suárez (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

EXPOSICIÓN: VOLTAR AOS CAMIÑOS
Financiamento: Deputación Provincial de Ourense (INOU)
Duración: 2010, 12 meses
Responsables da exposición: Fátima Braña Rey (Universidade de Vigo), David Casado Neira (Universidade de Vigo)

SISTEMA DE GUÍA DE VIAXE SOBRE CONTIDOS DIXITAIS ABERTOS PARA DISPOSITIVOS MÓBILES
Financiamento: Deputación Provincial de Ourense (INOU)
Duración: 2010, 9 meses
ID: INOU-10-02
Investigador principal: David Casado Neira (Universidade de Vigo)

POTENCIALIDADE DOS SENDEIROS DE GALICIA COMO RECURSO TURÍSTICO
Financiamento: Federación Galega de Turismo Rural
Duración: 2010, 12 meses
ID: IN-0426-2010
Investigador principal: David Casado Neira (Universidade de Vigo)

NOVAS CONTORNAS COLABORATIVAS PARA O ENSINO
Financiamento: Xunta de Galicia
Duración: de 2008 a 2011, 36 meses
ID: 08SIN009305PR
Investigadora principal: Eva Lorenzo Iglesias (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

CONTORNOS VIRTUAIS NON INMERSIVOS PARA A DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Financiamento: Deputación Provincial de Ourense (INOU)
Duración: 2008, 9 meses
ID: INOU-2007-01
Investigador principal: Enrique Barreiro Alonso (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

INTERFACES AVANZADAS PARA CAMPOS DE LUZ AUMENTADA
Financiamento: Ministerio de Educación e Ciencia (CICYT)
Duración: de 2005 a 2008, 36 meses
ID: TIN2005-08863-C03-02
Investigador principal: Javier Rodeiro Iglesias (Universidade de Vigo)
Tipo de participación: Investigador

INVENTARIADO DE FESTAS E ROMARÍAS, FEIRAS E MERCADOS NO CAMIÑO DE SANTIAGO
Financiamento: Xunta de Galicia
Duración: 1993, 10 meses
Investigadora principal: Fátima Braña Rey
Tipo de participación: Investigador